Gaya Hidup di UNITAR

KAMPUS
UNITAR, universiti maya pertama di Asia Tenggara, mempunyai kehadiran kukuh dikalangan kampus yang tersebar di seluruh negara. Kami didorong oleh UNIEC (atau UNITAR Education Core (Teras Pendidikan UNITAR) yang terdiri daripada 3 komponen pembelajaran campuran; bersemuka, pembelajaran dalam talian dan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Tinjau kampus kami sekarang.

KAMPUS INDUK UNITAR
Kampus Induk UNITAR pertama kalinya telah ditubuhkan pada tahun 1997 dan ianya telah kekal sebagai salah satu kampus terbesar di negara ini.