I-FUTURE UNITAR

 • Sehingga 100% Biasiswa yuran pengajian
 • Keputusan percubaan diterima untuk SPM dan O-Level (IGCSE)
 • Kelas PERCUMA untuk 2 bulan bernilai sehingga RM1, 500
 • Lebih baik dengan pencapaian kokurikulum
* Wajib diisi
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Sejarah
Sains
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik
Matematik Tambahan
Geografi
Perakaunan
Ekonomi
Pendidikan Moral
Seni
Perniagaan
Teknologi Maklumat
Perspektif Global
ICT
Muat naik keputusan saya
Pilih Fail
Nama Sekolah / Institusi saya sekarang
Kampus Pilihan
Program Pilihan
Aktiviti kokurikulum
1.
2.
3.
4.
5.
Terma dan Syarat
 1. Pemohon mestilah melengkapkan Borang Permohonan Biasiswa I-Future dan menghantarnya bersama dengan salinan dokumen berikut:
  • Keputusan sebenar / keputusan percubaan
  • K.P.
  • Sijil / Anugerah untuk aktiviti kokurikulum
 2. Biasiswa I-Future hanya sah untuk pengecualian yuran pengajian sahaja.
 3. Biasiswa I-Future tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau sebarang anugerah dermasiswa.
 4. Pemohon berjaya yang dianugerahkan Biasiswa I-Future perlu memenuhi keperluan berikut:
  • Lulus keseluruhan dalam setiap subjek dan mencapai minima PNG 2.5
  • Menjadi wakil pelajar UNITAR dan melengkapkan 20 jam setiap semester
   Kegagalan memenuhi salah satu atau kedua-dua keperluan diatas boleh menyebabkan pembatalan Biasiswa I-Future tersebut.
 5. Jika pelajar menerima Biasiswa I-Future berdasarkan keputusan percubaan, nilai biasiswa tidak akan dipengaruhi oleh keputusan sebenar, apabila diterima.
 6. Semua pemohon yang disenarai pendekkan wajib menghadiri satu sesi temuduga yang akan dimaklumkan kemudian.
 7. Seorang pemohon hanya dibenarkan menerima SATU daripada biasiswa / program bantuan kewangan UNITAR; jika pemohon ditawarkan lebih daripada satu, anugerah yang memberikan nilai tertinggi akan diambil kira.
 8. UNITAR berhak menamatkan Biasiswa I-Future tersebut jika pemegang Biasiswa tidak menurut aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh UNITAR, termasuk tetapi tidak terhad kepada terma dan syarat yang disebut di dalam ini.
 9. Semua keputusan yang dibuat oleh UNITAR adalah muktamad dan tidak boleh dirunding.