KWSP Perkeso UNITAR

SKIM PENGELUARAN UNTUK PENDIDIKAN DARI KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJAAN (KWSP) (AKAUN II)
Skim ini membolehkan ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) membuat pengeluaran daripada Akaun II untuk membayar yuran bagi meneruskan pembelajaran di institusi tempatan atau luar negara.

Mulai 2 April 2018, semua urus niaga pengeluaran untuk institusi pengajian tinggi HANYA boleh dibuat secara dalam talian melalui i-Akaun ahli.
PENGENALAN
e-Pengeluaran adalah permohonan pengeluaran KWSP dalam talian melalui laman web KWSP untuk ahli dengan i-Akaun.
SIAPA LAYAK MEMOHON
 • Warganegara Malaysia
 • Belum berumur 55 tahun pada tarikh pemohonan
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2
 • dalam Akaun 2
5 LANGKAH MUDAH MENGGUNA e-PENGELUARAN
 • Daftar/ Log masuk ke i-Akaun melalui laman web rasmi KWSP
 • Pilih tab 'Pengeluaran'. Klik 'Permohonan Baharu' untuk memulakan transaksi
 • Notis melalui SMS akan dihantar untuk penyelenggaraan menggunakan cap ibu jari di kaunter KWSP (sila tunggu notis daripada KWSP untuk pengesahan cap ibu jari).
 • Lawat mana-mana kaunter KWSP sebaik menerima notis
 • Bayaran akan dikreditkan kepada akaun simpanan pemohon (Pemohon/akaun UNITAR)
SYARAT-SYARAT e-Pengeluaran
 • Syarat pengeluaran pendidikan yang sedia ada masih terpakai. Sila rujuk laman web KWSP
 • Mempunyai i-Akaun
 • Ahli / Anak Syarikat yang mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi yang menyertai e-Pengeluaran
 • Ahli / Subsidiari ingin menyelesaikan baki tertunggak kepada institusi yang memberi pinjaman dan mereka mengambil bahagian dalam e-Pengeluaran.
 • Untuk tujuan kelulusan, pemohon mesti menjalankan pengenalan cap jari di kaunter KWSP
 • Bayaran dibuat melalui kredit langsung kepada akaun bank simpanan / semasa atau akaun Institusi ahli.
 • Ahli yang tidak memenuhi syarat e-Pengeluaran boleh mengemukakan permohonan mereka di kaunter atau melalui pos.
Nota:
Selepas mengemukakan permohonan dalam talian sila e-mel ke kwsp@unitar.my dan berikan maklumat yang diperlukan mengenai pengeluaran anda. Butiran maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:
 • Nama ahli pemegang i-Akaun
 • Nama pelajar
 • Nombor Metrik pelajar
 • Nombor telefon bimbit
 • Jumlah pengeluaran
 • Sebab membuat permohonan pengeluaran
DANA PENDIDIKAN ORGANISASI KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) menyediakan perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial, termasuk faedah perubatan dan wang tunai, penyediaan alat bantu buatan dan pemulihan kepada pekerja untuk mengurangkan penderitaan dan memberikan jaminan kewangan dan perlindungan kepada keluarga. Ia biasa dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai PERKESO atau Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Salah satu manfaat yang disediakan oleh PERKESO bagi rakyat Malaysia adalah manfaat pendidikan, dalam bentuk pinjaman. Walaupun faedah ini dalam bentuk pinjaman, ia boleh diubah menjadi biasiswa jika anak memperoleh prestasi akademik yang sangat baik. Dana ini adalah untuk faedah anggota PERKESO / penyumbang dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada kanak-kanak yang bergantung kepada penerima faedah bulanan untuk:
 • Manfaat Orang dalam Tanggungan
 • Pencen mangsa atau anak-anak pekerja yang menerima faedah bulanan bagi kes Hilang Upaya Kekal atau Pencen Orang Tidak Upaya.
Kelayakan
Pemohon mestilah anak-anak pekerja yang menjadi penyumbang kepada skim insurans SOCSO, menerima Pencen atau mereka yang menerima pembayaran kerana penyumbang hilang upaya berkala atau kekal. Pemohon juga boleh terdiri daripada anak-anak penyumbang yang meninggal dunia semasa bekerja kerana kecederaan, atau meninggal dunia sebelum mencapai umur 55 tahun. Pemohon mestilah berumur di bawah 21 tahun, belum berkahwin pada masa permohonan dan mengikuti kursus ijazah, diploma atau sijil yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan. Pinjaman ini diberikan kepada murid-murid yang layak yang telah berjaya dalam peperiksaan mereka dan dimasukkan ke institut pengajian tinggi.

Golongan berikut tidak layak memohon pinjaman:
 • Adik beradik penyumbang
 • Pelajar Matrikulasi / Asas (Foundation) / pelajar biasiswa.
Liputan Pinjaman
PERKESO menawarkan pinjaman pendidikan, berjumlah sehingga RM100,000, kepada anak-anak ahli yang menerima pencen bulanan hilang upaya berkala atau kekal.

Peminjam dikehendaki membayar balik pinjaman melalui ansuran bulanan sebaik sahaja pelajar terbabit telah menyelesaikan program pengajian.
Cara Memohon/ Cara Membuat Permohonan
Permohonan hendaklah dibuat dengan melengkapkan borang "Permohonan Pinjaman Pendidikan PERKESO" yang terdapat di pejabat PERKESO tempatan. Anda juga bolehmelayari www.perkeso.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.