Pencapaian UNITAR

PENCAPAIAN
Anugerah bukanlah mengenai pencapaian individu; ia merangkumi semua yang telah membantu dan menyokong sepanjang jalan yang tidak sepatutnya kita sia-siakan.

Terima kasih kepada semua orang yang memainkan peranan dalam pencapaian UNITAR diiktiraf anugerah-anugerah berikut:
Anugerah Kecemerlangan Pendidikan NAPEI 2017
Pengiktirafan Khas NAPEI 2017
"Pencapaian Antarabangsa Cemerlang dalam Bidang Kurikulum Tambahan"
Anugerah Kecemerlangan Pendidikan NAPEI 2016
Anugerah Jenama Putra 2015 - Pilihan Ramai ke-6
Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Asia 2015 Selangor
Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Global 2014 Selangor
Anugerah Kepimpinan 2014
Anugerah Kepimpinan Pendidikan Asia ke-5 2014