Maklumat Program UNITAR

Doktor Falsafah (PhD) Pendidikan
MOHE/MQA
[R/142/8/0012(MQA/FA3855)10/27]
Program Doktor Falsafah (PhD) Pendidikan menawarkan peluang menambah pengetahuan sedia ada dengan pemikiran dan sudut pandangan mereka sendiri untuk mentafsirkan penemuan dalam pencerahan baharu. Di bawah penyeliaan akademik, tesis akan disiapkan pada akhir kursus dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari para pelajar sepanjang program.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ph.D di UNITAR:
 • Lulus Ijazah Sarjana atau setaraf dengannya dimana CGPA minima 2.75  DAN
 • Lulus SPM dengan kredit minima dalam bahasa Inggeris; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh universiti, dengan gred minima C. Panel untuk penilaian akan terdiri daripada dua orang ahli kanan fakulti / sekolah dan wakil dari Jabatan Bahasa Inggeris dari Sekolah Asas UNITAR (UNITAR Foundation School (UFS) atau lain-lain yang berkaitan jabatan. Panel ini dilantik oleh Dekan / Pengarah fakulti / sekolah / pusat masing-masing; DAN
 • Lulus TOEFL dengan markah minimum 550 mata atau 6.0 dalam IELTS untuk pelajar antarabangsa. Sebarang bantuan tambahan akan disediakan oleh kakitangan Jabatan Bahasa Inggeris; ATAU
 • Kertas cadangan (proposal) dalam Bahasa Inggeris (kira-kira 500 perkataan) mesti dikemukakan bersama-sama dengan semua dokumen yang berkaitan yang diperlukan untuk kemasukan ke Universiti pada hari pendaftaran; ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; 
NOTA
a) Tiada kemasukan langsung dari program Ijazah ke peringkat Sarjana Kedoktoran;
b)Calon yang berkelulusan Sarjana Muda yang mendaftar untuk program Sarjana, boleh memohon untuk bertukar pengajian mereka ke program Sarjana Kedoktoran dalam masa (1) satu tahun selepas menandatangani program Sarjana, dan permohonan tertakluk kepada peruntukan yang berikut; • Telah menunjukkan kecekapan dan keupayaan dalam menjalankan penyelidikan; • Penilaian dalaman yang ketat oleh PPT (Pembekal Pendidikan Tinggi); dan • Kelulusan daripada Senat PPT
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • Min: 3 Tahun/ Max: 5 Tahun

Tahun 1

 • Kaedah Penyelidikan Lanjutan*
 • Cadangan dan Penulisan Skripsi atau Tesis*
 • Teknik Analisis Kualitatif Lanjutan*
 • Etika Penyelidikan Lanjutan*
 • Analisis Kuantitatif Lanjutan*
 • Penyediaan Cadangan 1
 • Penyerahan Cadangan
 • Kajian Sastera 1
Tahun 2
 • Kajian Sastera 2
 • Pertahanan Cadangan
 • Pilot / Kajian Awal
 • Pengumpulan data
 • Analisis data
Tahun 3
 • Penulisan Skripsi dan Tinjauan Tesis
 • Penyerahan Tesis & Pertahanan Akhir
Prospek Kerjaya
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia