Maklumat Program UNITAR

Doktor Falsafah (PhD) Pengurusan
MOHE/MQA
[R/345/8/0487(MQA/FA3741)10/27]
Program Doktor Falsafah (PhD) Pengurusan memberi peluang kepada pelajar untuk menyelidik, membuat konsep, dan melaksanakan projek yang bebas serta asli. Kemahiran pengurusan, keupayaan untuk menyusun pelbagai sumber dan bekerja sebagai satu pasukan serta secara bebas, dan mengakhiri kursus dengan suatu tesis yang merupakan hasil dari pengetahuan baharu dan kesedaran yang diberi pencerahan.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ph.D di UNITAR:
 • Ijazah Sarjana / Ijazah Sarjana dalam Perniagaan [Tahap 7, Rangka Kerja Kelayakan Malaysia (MQF)] atau dalam bidang berkaitan yang lain dan diiktiraf oleh Senat Universiti;  ATAU
 • Bagi calon pelajar tempatan, lulus dalam SPM dengan kredit minima dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris atau yang setaraf dengannya. Bagi pelajar antarabangsa, markah minimum 550 dalam TOEFL atau markah minimum 6.5 dalam IELTS. Penyesahan kedua-dua kelayakan adalah dua (2) tahun dari tarikh yang diberikan;  DAN 
 • Kertas cadangan (proposal) dalam Bahasa Inggeris (kira-kira 500 perkataan) mesti dikemukakan bersama-sama dengan semua dokumen yang berkaitan yang diperlukan untuk kemasukan ke Universiti pada hari perantaraan;  ATAU
 • Ijazah Sarjana dari institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara;  ATAU
 • Lulus penilaian dalaman (peperiksaan lisan) yang ditetapkan oleh universiti, dengan gred minima C. Panel untuk penilaian itu terdiri daripada dua orang ahli kanan fakulti / sekolah dan wakil dari Jabatan Bahasa Inggeris dari Sekolah Asas UNITAR (UNITAR Foundation School (UFS) atau jabatan lain yang berkaitan. Panel ini dilantik oleh Dekan / Pengarah fakulti / sekolah / pusat masing-masing. Sebarang bantuan tambahan akan disediakan oleh kakitangan dari Jabatan Bahasa Inggeris.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • Min: 3 Tahun/ Max: 5 Tahun

Tahun 1

 • Kaedah Penyelidikan Lanjutan
 • Cadangan dan Penulisan Skripsi atau Tesis
 • Teknik Analisis Kualitatif Lanjutan
 • Etika Penyelidikan Lanjutan
 • Seminar mengenai Isu Semasa dalam Pengurusan
 • Analisis Kuantitatif Lanjutan
 • Penyediaan Cadangan 1
 • Penyerahan Cadangan
 • Kolokium 1
Tahun 2
 • Kajian Sastera 1
 • Kajian Sastera 2
 • Pertahanan Cadangan
 • Pilot / Kajian Awal
 • Pengumpulan data
 • Analisis data
 • Kolokium 2
Tahun 3
 • Penulisan Skripsi dan Tinjauan Tesis
 • Kolokium 3
 • Penyerahan Tesis & Pertahanan Akhir
Prospek Kerjaya
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia