Maklumat Program UNITAR

Doktor Falsafah (PhD) Teknologi Maklumat
MOHE/MQA
[R-DL/482/8/0144(MQA/FA1743)01/22]
Program Doktor Falsafah (PhD) Teknologi Maklumat adalah program doktoral penyelidikan penuh yang memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka topik pilihan mereka dengan penyeliaan pakar dalam bidang itu. Penyampaian akhir dalam kursus ini adalah sistem prototaip yang akan membolehkan pelajar mendapat banyak peluang kepada minda dan daya kesungguhan untuk menyelesaikan masalah.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ph.D di UNITAR:
 • Ijazah Sarjana dalam bidang Teknologi Maklumat / Sains Komputer / Kejuruteraan Perisian atau yang setaraf dengannya; DAN lulus SPM dengan kredit dalam bahasa Inggeris; ATAU
 • Ijazah Sarjana dari institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara;  ATAU  
 • Lulus penilaian dalaman (peperiksaan lisan) yang ditetapkan oleh universiti, dengan gred minima C. Panel taksiran hendaklah terdiri daripada dua ahli kanan fakulti / sekolah dan wakil dari Jabatan Bahasa Inggeris dari Sekolah Asasi UNITAR (UNITAR Foundation School (UFS) atau jabatan lain yang berkaitan. Panel ini dilantik oleh Dekan / Pengarah fakulti / sekolah / pusat masing-masing;  DAN
 • Bagi pelajar antarabangsa, calon dengan markah minimum 550 dalam TOEFL atau markah 6.5 dalam IELTS. Sebarang bantuan tambahan akan disediakan oleh Jabatan Bahasa Inggeris; DAN
 • Kertas cadangan (proposal) dalam Bahasa Inggeris (kira-kira 500 perkataan) mesti dikemukakan bersama-sama dengan semua dokumen yang berkaitan yang diperlukan untuk kemasukan ke Universiti pada hari pendaftaran
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Mod Pengajian

 • Min: 3 Tahun/ Max: 5 Tahun

Tahun 1

 • Kaedah Penyelidikan Lanjutan
 • Etika Penyelidikan Lanjutan
 • Teknik Kualitatif Lanjutan
 • Analisis Kuantitatif Lanjutan
 • Kolokium 1
Tahun 2
 • Pembangunan 1
 • Penyerahan dan Pertahanan Cadangan
 • Pembangunan 2
 • Kolokium 2
Tahun 3
 • Pembangunan 3
 • Penilaian dan Pengesahan
 • Kolokium 3
 • Pembentangan dan 1 Penerbitan Antarabangsa mengenai Hasil Penyelidikan
 • Penyerahan dan Pertahanan Tesis
Prospek Kerjaya
 • Penyelidik di institusi awam atau swasta dalam pelbagai bidang Teknologi Maklumat, Pensyarah di institusi pengajian tinggi
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia