Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris (Kepujian)
MOHE/MQA
[R/224/6/0014(MQA/FA0903)04/22] |
[R/224/6/0020(MQA/FA2221/08/22]
Program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris (Kepujian) adalah program yang membantu para pelajar untuk membentangkan lapisan fungsi linguistik Bahasa Inggeris. Kursus ini merangkumi kesusasteraan, penulisan dan sejarah sebagai sebahagian daripada pendekatannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kuasa dan kesan bahasa yang ada dalam pelbagai tetapan sosial dan profesional.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda di UNITAR:
 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dan kredit dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus UEC dengan minimum Gred B dalam 5 mata pelajaran dan lulus dalam Bahasa Inggeris; ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi dengan CGPA minima 2.00, dan kredit dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus Diploma dengan CGPA minima 2.00 dan kredit dalam Bahasa Inggeris dalam SPM;  ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; 
 • Pemohon untuk program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Syarat Tambahan :
 • Lulus TOEFL dengan skor minimum 500 mata atau dapatkan skor 5.5 dalam IELTS untuk pelajar antarabangsa (atau setara). Sekiranya calon tidak memenuhi syarat ini, universiti mesti menawarkan kursus dalam 'Kemahiran Bahasa Inggeris' dalam memastikan penguasaan bahasa pelajar mencukupi untuk keseluruhan program. Latihan ini akan dianjurkan melalui proses penilaian dalaman yang ketat.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 9 Semester / 3 Tahun

Tahun 1

 • Kemahiran Pembelajaran
 • TITAS / Pengajian Malaysia (Pelajar Antarabangsa) 3
 • Kemahiran Interpersonal dan Komunikasi 
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Psikososiologi dalam Sains Sosial
 • Hubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa)
 • Bahasa Inggeris di Tempat Kerja
 • Penulisan Akademik dan Expositori
 • Statistik untuk Sains Sosial
 • Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 • Keusahawanan Sosial
 • Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 • Inovasi, Kreativiti & Bakat
 • Penulisan Kreatif
 • Bahasa dan Masyarakat

Tahun 2

 • Kaedah Penyelidikan untuk Sains Sosial
 • Kemahiran Bahasa Inggeris 3
 • Kepelbagaian Budaya dan Bahasa Inggeris
 • Bahasa dan Media
 • Kokurikulum
 • Bahasa & Teater
 • Major 1
 • Major 2
 • Major 3
 • Major 4
 • Major 5
 • Major 6
 • Major 7
 • Major 8
 • Major 9

Tahun 3

 • Major 10
 • Major 11
 • Major 12
 • Major 13
 • Major 14
 • Major 15
 • Major 16
 • Major 17
 • Latihan Industri / Kertas Projek


MAJOR: KESUSASTERAAN

 • Undang-undang dan Etika dalam Komunikasi
 • Sastera Bahasa Inggeris 1
 • Sastera Malaysia dalam Bahasa Inggeris
 • Buku-Buku Hebat di Dunia
 • Mitologi Yunani
 • Sastera Bahasa Inggeris 2
 • Penulisan Akademik Tinggi
 • Sastera Asia dalam Bahasa Inggeris
 • Penulisan Skrip
 • Bengkel Penulisan Fiksyen
 • Penulisan Sains dan Teknologi
 • Sastera Moden dalam Bahasa Inggeris
 • Permulaan Penulisan
 • Pengeditan
 • Penulisan Editorial
 • Bengkel Sajak
 • Penulisan untuk Pembaca Istimewa
 • Kertas Projek


MAJOR: TESOL

 • Asas Pendidikan
 • Psikologi Pendidikan
 • Pengenalan kepada Bahasa dan Linguistik
 • Morfologi and Sintaksis
 • Fonetik dan Fonologi
 • Pengenalan kepada Psikolinguistik
 • Pengenalan kepada Sosiolinguistik
 • Pengenalan kepada Sastera dalam Bahasa Inggeris 1
 • Pengenalan kepada Sastera dalam Bahasa Inggeris 2
 • Reka Bentuk dan Pemilihan Material
 • Bahasa dan Kaedah Pengajaran
 • Pengujian dan Penilaian Bahasa
 • Pengajaran dan Teknologi Bahasa
 • Pengajaran Kemahiran Pendengaran dan Pertuturan
 • Pengajaran Kemahiran Membaca
 • Pengajaran Kemahiran Menulis
 • Pengajaran dan Apresiasi Sastera
 • Latihan Industri


MAJOR PENULISAN KREATIF

 • Permulaan Penulisan
 • Komunikasi Antara Budaya
 • Undang-undang dan Etika dalam Komunikasi
 • Buku-Buku Hebat di Dunia
 • Bengkel Sajak
 • Autobiografi
 • Kreatif Bukan Fiksyen
 • Penulisan untuk Pembaca Istimewa
 • Bengkel Lanjutan Fiksyen
 • Penulisan Lakonan
 • Teori Bahasa dan Wacana
 • Penterjemahan dan Media 4
 • Penulisan Cerita Pendek
 • Teknik dan Bentuk Fiksyen
 • Penulisan Memoir
 • Penulisan Drama
 • Bengkel Penulisan Misteri
 • Kertas Projek
Prospek Kerjaya
 • Guru Sekolah Antarabangsa
 • Guru Sekolah Swasta
 • Pendaftar Sekolah
 • Usahawan
 • Eksekutif PR & Komunikasi Pemasaran
 • Pengajar Bahasa Kanak-Kanak
 • Pakar Media Sosial
 • Eksekutif Komunikasi Korporat
 • Junior Eksekutif
 • Hubungan Media
 • Pengurus Komunikasi Korporat
 • Penulis Kandungan Digital
 • Penulis
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia