Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (Kepujian)
MOHE/MQA
[R/762/6/0006(MQA/FA1744)04/22]
Program Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (Kepujian) adalah kursus di mana pelajar belajar membaca dan memahami jiwa manusia dan teknik kaunseling yang berbeza yang boleh digunakan. Pelajar memperoleh kemahiran dalam membimbing, memberi kaunseling dan membantu orang lain untuk meningkatkan pemahaman diri untuk mencapai kesihatan mental yang lebih baik.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda di UNITAR:
 • Lulus STPM dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) subjek; ATAU
 • Lulus STAM dengan minimum Gred Jayyid; OR
 • Lulus UEC dengan minimum Gred B dalam lima (5) subjek;  ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi dari IPTA / IPTS / institusi yang diiktiraf, dengan CGPA minima 2.00;  ATAU
 • Lulus Diploma atau setaraf dengan CGPA minima 2.00; ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;  ATAU
 • Pemohon untuk program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus
Struktur Kursus & Tempoh Pengajian
 • 12 Semester / 4 Tahun

Tahun 1

 • Kemahiran Pembelajaran / Bahasa Kebangsaan
 • TITAS / Pengajian Malaysia
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Kemahiran Komunikasi Interpersonal untuk Sains Sosial
 • Hubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Psikososiologi untuk Sains Sosial
 • Asas Bimbingan dan Kaunseling
 • Bahasa Inggeris Tempat Kerja
 • Perkembangan Psikologi
 • Pengenalan kepada Kerja Sosial
 • Psikologi Abnormal

Tahun 2

 • Keusahawanan Sosial
 • Teori Kaunseling
 • Psikologi Sosial
 • Ko-Kurikulum
 • Kaunseling Individu
 • Kaunseling Pelbagai Budaya
 • Teori Keperibadian
 • Psikologi Kerja
 • Sosiologi Penyimpangan
 • Statistik untuk Sains Sosial
 • Ujian dan Penilaian Psikologi
 • Teknik Kaunseling

Tahun 3

 • Panduan Kerjaya - Kaunseling Berkumpulan
 • Kaedah Penyelidikan untuk Sains Sosial
 • Kaunseling Keluarga
 • Modifikasi Tingkahlaku
 • Asas bagi Kerja Berkumpulan
 • Kaunseling Kerjaya
 • Etika dalam Kaunseling
 • Kaedah Penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Kaunseling
 • Perundingan dalam Kaunseling
 • Pengurusan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Tahun 4

 • Pentaksiran dan Penilaian dalam Kaunseling
 • Praktikum Kaunseling (Industri Bilik Darjah)
 • Kertas Projek dalam Kaunseling
 • Latihan Kaunseling
Prospek Kerjaya
Kaunselor bimbingan di:
 • Sekolah Rendah
 • Sekolah Menengah Rendah
 • Sekolah Menengah
 • Kolej atau Universiti
 • Perkhidmatan Pemulihan Vokasional
 • Perkhidmatan Individu atau Keluarga.
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia