Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Kewangan Islamik) (Kepujian)
MOHE/MQA
[N/343/6/0099(MQA/FA3362)04/24]
[N-DL/343/6/0264(MQA/FA3362)11/27]
Sarjana Muda Kewangan (Kewangan Islamik) (Kepujian) akan memperkenalkan pelajar kepada sifat hukum Islam kerana ia berkaitan dengan kewangan dan ekonomi. Pelajar akan mendapat gambaran tentang perbezaan asas antara perbankan konvensional dan perbankan Islamik, perancangan pelaburan dan bidang kewangan lain yang memainkan peranan penting dalam dunia kewangan Islam hari ini.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda di UNITAR:
 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C + (PNG 2.33) dalam dua (2) subjek; dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM;   ATAU
 • Lulus STAM dengan Gred Jayyid dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM;  ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi dengan CGPA minima 2.50 dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM;  ATAU
 • Lulus Diploma dalam 'Kewangan', 'Perbankan', 'Insurans' atau program yang berkaitan (Tahap 4, MQF) dengan CGPA minima 2.50;  ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam subjek (atau setara);ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;
 • Pemohon untuk program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 9 Semester / 3 Tahun

Tahun 1

 • Kemahiran Belajar / Bahasa Kebangsaan A
 • Kajian Titas / Malaysia (I)
 • Prinsip Pengurusan
 • Bahasa Asing (Bahasa Arab I)
 • Prinsip Perakaunan
 • Hubungan Etnik/Bahasa Melayu Komunikasi 2
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Teologi Islam
 • Bahasa Asing (Bahasa Arab II)
 • Usul Fiqh
 • Keusahawanan Sosial
 • Pengurusan Sistem Maklumat
 • Undang-Undang Perniagaan
 • Perancangan Kewangan Persendirian
 • Qawaid Fiqhiyyah
Tahun 2
 • Undang-Undang Kontrak Islam
 • Prinsip Kewangan
 • Matematik Perniagaan
 • Ekonomi Malaysia
 • Pengurusan Acara
 • Fiqh Muamalat
 • Komunikasi Perniagaan
 • Polisi Sosial Korporat
 • Pengurusan Kewangan
 • Statistik Perniagaan
 • Kewangan Islam
 • Ekonomi Islam
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaan
Tahun 3
 • Keusahawanan
 • Pasaran dan Institusi Kewangan
 • Analisa Penyata Kewangan
 • Analisa Pelaburan
 • Elektif 1
 • Kewangan Antarabangsa
 • Elektif 2
 • Elektif 3
 • Elektif 4
 • Latihan Industri / Kertas Projek
* Kursus Elektif
 • Pengurusan Risiko dan Takaful
 • Zakat dan Percukaian
 • Asas Perancangan Kewangan Islam
 • Perancangan Estet dan Persaraan Islam
 • Audit Shariah dan Pentadbiran dalam Institusi Islam
Prospek Kerjaya
 • Eksekutif Kewangan
 • Penganalisis Kewangan
 • Perancang Kewangan
 • Perancang Kekayaan
 • Eksekutif Akaun
 • Pensyarah dalam Kewangan Islam
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia