Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian)
MOHE/MQA
[N/321/6/0163(MQA/PA5238)02/27] |
[N-DL/321/6/0158(MQA/PA5146)02/27]
Progam Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) adalah bidang pengajian yang menarik yang merangkumi beberapa disiplin. Pelajar dapat mendalami pemahaman tentang pelbagai bentuk komunikasi, termasuk komunikasi interpersonal, interkultur dan perniagaan, bersama-sama dengan pelbagai teknologi yang mana maklumat dikomunikasikan.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda di UNITAR:
 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dan kredit dalam bahasa Inggeris dalam SPM;  ATAU
 • Lulus STAM dengan minimum Gred Jayyid dan kredit dalam bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus Diploma dengan CGPA minima 2.00 dan kredit dalam Bahasa Inggeris dalam SPM;  ATAU
 • Lulus Diploma Media dan Komunikasi atau setaraf dengannya; dan lulus SPM dengan kredit dalam bahasa Inggeris;  ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi dengan CGPA minima 2.00, dan kredit dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus UEC dengan minimum Gred B dalam lima (5) subjek; ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;  ATAU
 • Pemohon untuk program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 9 Semester / 3 Tahun

Tahun 1

 • Kemahiran Pembelajaran
 • TITAS/ Pengajian Malaysia (Pelajar Antarabangsa)
 • Kemahiran Interpersonal & Komunikasi untuk Sains Sosial
 • Komunikasi Perniagaan
 • Pengenalan kepada Komunikasi Massa
 • Psikososologi untuk Sains Sosial
 • Hubungan Etnik
 • Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Akademik
 • Teori Komunikasi dan Media Baharu
 • Komunikasi Antara Budaya
 • Keusahawanan Sosial
 • Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Massa
 • Teknologi Komunikasi
 • Komunikasi Persuasif (Teori dan Aplikasi)
 • Ekonomi Media
Tahun 2
 • Ko-kurikulum
 • Komunikasi & Rekaan Visual
 • Psikologi Media Sosial Baharu
 • Media Baharu dan Organisasi
 • Menulis untuk Industri Kreatif
 • Tadbir Urus & Media Baharu
 • Undang-undang dan Etika dalam Komunikasi
 • Literasi Media Digital
 • Isu Kontemporari dalam Media Sosial
 • Prinsip Kewartawanan & Media Baharu
 • Pengenalan kepada Perhubungan Awam
 • Penulisan Berita
 • Pengenalan kepada Media Elektronik
 • Kewartawanan Dalam Talian
 • Penulisan Perhubungan Awam
 • Penulisan Wacana
 • Publisiti dan Perhubungan Media
 • Foto Kewartawanan
 • Asas Pemasaran dan Pengiklanan
 • Penyuntingan
 • Pengurusan Acara
 • Statistik untuk Sains Sosial
Tahun 3
 • Kewartawanan Konvergen
 • Pengurusan Krisis dan Masalah
 • Pelaporan Perniagaan
 • Kemahiran Menulis dan Pembentangan Ucapan
 • Kaedah Penyelidikan dalam Sains Sosial
 • Elektif 1
 • Menulis untuk Sains dan Teknologi
 • Strategi Kempen Perhubungan Awam
 • Penulisan Editorial
 • Pendapat dan Perspektif Awam
 • Elektif 2
 • Latihan Industri
Prospek Kerjaya
Pelbagai peluang dalam tetapi tidak terhad kepada industri & syarikat berikut:
 • Penerbitan
 • Pelancongan
 • Pengajaran
 • Pengiklanan
 • Perhubungan Awam
 • Jawatan pentadbiran berbilang bahasa
 • ST Media
 • ASTRO
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia