Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian)
MOHE/MQA
[R/145/6/0014(MQA/FA1704)01/22] |
[R-DL/145/6/0014(MQA/FA1859)01/22]
Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) menawarkan ilmu yang luas dalam pelbagai topik bidang pendidikan. Pelajar akan mempelajari kemahiran komunikasi dan pemikiran kritikal serta pengurusan dan kepimpinan dalam pendidikan. Hari ini, pendidik adalah salah satu kumpulan profesional yang paling bernilai, menjadikan kursus ini amat penting untuk pendidik masa depan.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda di UNITAR:
 • Lulus STPM dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) subjek;   ATAU
 • Lulus STAM dengan minimum Gred Jayyid; ATAU
 • Lulus Diploma dengan minimum CGPA 2.00;   ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi (Foundation) dengan CGPA minima 2.00;
 • Pemohon untuk program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Mod Pembelajaran & Tempoh Pengajian

 • 9 Semester / 3 Tahun

Tahun 1

 • Kemahiran Belajar
 • TITAS / Pengajian Malaysia
 • Kemahiran Komunikasi Interpersonal
 • Asas Pendidikan
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Hubungan Etnik/Bahasa Komunikasi
 • Pengurusan dan Kepimpinan dalam Pendidikan
 • Sosiologi Pendidikan
 • Teknologi Pendidikan
 • Pembangunan Kurikulum
 • Psikologi Pembelajaran
 • Keusahawanan Sosial
 • Pedagogi dalam Pendidikan
 • Statistik dalam Pendidikan
 • Kaunseling dalam Pendidikan
Tahun 2
 • Pengenalan Penilaian Pendidikan
 • Ko-kurikulum
 • Reka Bentuk Pembelajaran
 • Pengurusan Bilik Darjah dan Kelakuan
 • Arahan yang dibezakan
 • Pengenalan kepada Kecacatan Pembelajaran
 • Komunikasi Guru Ibu Bapa
 • Major 1
 • Major 2
 • Major 3
 • Major 4
 • Major 5
 • Major 6
 • Major 7
 • Major 8
 • Major 9
 • Major 10
 • Major 11 
 • Kaedah Penyelidikan Bilik Darjah
Tahun 3 
 • Praktikum Pengajaran
 • Kertas Projek dalam Pendidikan
 • Elektif 1
 • Elektif 2
 • Elektif 3
* Kursus-Kursus Utama:

TESL
 • Pengenalan kepada Bahasa dan Linguistik
 • Morfologi dan Sintaks
 • Fonetik dan Fonologi Bahasa Inggeris
 • Metodologi Bahasa dan Pengajaran
 • Mengajar, Membaca dan Menulis
 • Mengajar, Mendengar dan Bercakap
 • Pengajaran dan Apresiasi Kesusasteraan
 • Bahasa dan Teater
 • Reka Bentuk dan Pemilihan Bahan
 • Pengenalan kepada Sosiolinguistik
 • Pengenalan kepada Psikolinguistik
Matematik
 • Matematik Diskrit
 • Kaedah Numerikal Pra-Kalkulus
 • Kalkulus
 • Pengenalan kepada Linear Algebra
 • Algebra Moden
 • Geometri Moden
 • Pengenalan kepada Analisis Statistik
 • Perspektif dalam Matematik
 • Pedagogi dalam Matematik
Ekonomi
 • Prinsip Ekonomi
 • Mikroenomi
 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi Pertengahan
 • Makroekonomi pertengahan
 • Ekonomi Malaysia
 • Ekonomi Pengetahuan
 • Pedagogi dalam Ekonomi
 • Ekonomi Islamik
 • Keusahawanan
Bahasa Melayu
 • Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu
 • Pengajaran Nahu Bahasa Melayu
 • Kaedah Mengajar Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Linguistik dalam Pendidikan Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Mengarang
 • Pengajaran Kemahiran Membaca
 • Kemahiran Berkomunikasi dalam Bahasa Melayu
 • Kreativiti dan Inovasi dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Drama dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Aplikasi Teknologi dalam Pengajaran Bahasa Melayu
Prospek Kerjaya
 • Pengamal Pendidikan
 • Pengajar Profesional
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia