Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)
Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) memperkenalkan pelajar kepada pengetahuan luas yang diperlukan oleh pengurus perniagaan masa depan. Prinsip-prinsip pemasaran, perakaunan dan bidang-bidang lain seperti pengurusan sumber manusia dan perhubungan silang budaya adalah antara beberapa bidang yang dapat diterapkan graduan semasa menjayakan jawatan pengurusan nanti.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda UNITAR:
 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C + (PNG 2.00) dalam dua (2) subjek; dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus STAM dengan Gred Jayyid dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi dengan PNGK (CGPA) minimum 2.00 dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM;  ATAU
 • Lulus Diploma dalam 'Kewangan', 'Perbankan', 'Insurans' atau program yang berkaitan (Tahap 4, MQF) dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam subjek (atau setara; ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;  
 • Pemohon untuk program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 10 Semester / 3 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • • ***Kemahiran Belajar
 • TITAS / Pengajian Malaysia (Pelajar Antarabangsa)
 • Prinsip Pengurusan
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Mikroekonomi
 • Perhubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa)
 • Prinsip Pemasaran
 • Prinsip Perakaunan
 • Makroekonomi
 • Sistem Pengurusan Maklumat
 • Keusahawanan Sosial
 • Prinsip Kewangan
 • Pengenalan kepada Sistem Perundangan Malaysia
 • Pengenalan kepada Pengurusan Kualiti
 • Pengurusan Silang Budaya

Tahun 2

 • Pengurusan Acara
 • Perilaku Organisasi
 • Pengenalan kepada Psikologi
 • Pengenalan kepada Pengurusan Pengetahuan
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Dasar Sosial Korporat
 • Pengurusan Kualiti Menyeluruh
 • Statistik Perniagaan
 • Komunikasi Perniagaan
 • Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaan
 • Undang-Undang Buruh dan Hubungan Perindustrian
 • Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan

Tahun 3

 • Pembangunan Organisasi
 • Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
 • Pengurusan Projek
 • Rundingan dan Pengurusan Konflik
 • Keusahawanan
 • Sistem Pengurusan Kualiti dan Pengauditan
 • Elektif Percuma 1
 • Elektif Percuma 2
 • Pengurusan strategik
 • Elektif Percuma 3
 • Latihan Industri II
Tahun 4
 • Latihan Industri II
Elektif;

Aliran Keusahawanan
 • Pengideaan
 • Pemasaran Digital
 • Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 • Pengurusan Kewangan untuk PKS
 • Pengurusan Harta Intelek
 • Usahawan-tekno
Elektif;

Pengurusan Pentadbiran
 • Prosedur Pejabat Profesional
 • Pengurusan Pejabat Pentadbiran
 • Pengurusan Perubahan
 • Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 • Etika untuk Pengurus
 • Pengendalian Risiko Pengurusan
Prospek Kerjaya
 • Pentadbir Am
 • Pegawai Perhubungan Industri
 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Sistem Kualiti
 • Juruaudit Dalaman
 • Pengurus projek
 • Pelatih Pengurusan
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia