Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
MOHE/MQA
[R/345/6/0969(MQA/FA1711)02/22] |
[R-DL/345/6/0105(MQA/FA1866)04/22]
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) adalah sebuah kursus versatil yang membolehkan anda memperoleh pengetahuan luas mengenai pengurusan, perakaunan dan pemasaran. Dengan menyediakan ini sebagai asas yang kukuh, bakal graduan dapat mengkhususkan diri dalam 8 bidang yang berbeza dan memperluas kepakaran mereka untuk meningkatkan pekerjaan mereka dalam industri. Antara bidang - bidang tersebut ialah;
 • Keusahawanan
 • Kewangan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Logistik
 • Pengurusan
 • Pemasaran Digital
 • Psikologi
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda UNITAR:
 • Lulus STPM dengan Gred C minima (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran, dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM atau setara;  ATAU
 • Lulus STAM dengan gred minimum Jayyid, dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM atau setara; ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang setara dengan Diploma dan Diploma Lanjutan (Tahap 4 & 5, MQF), dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi dengan PNGK (CGPA) minima 2.00 atau setara;  ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM atau setara, dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam subjek apapun; DAN
 • Bagi pelajar antarabangsa, adalah wajib untuk mendapatkan skor minimum 5.5 untuk IELTS atau setara.
 • Syarat kemasukan untuk ke program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pelajaran (MOHE). Pemohon mestilah / mempunyai::
  1. Warganegara Malaysia; dan
  2. Calon mestilah berusia lebih dari 21 tahun pada tahun permohonan;
  3. Pengalaman kerja yang relevan / pembelajaran pengalaman sebelumnya; dan
  4. Lulus penilaian APEL
Struktur Kursus
Struktur Kursus & Tempoh Pengajian
 • 10 Semester / 3 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • *** Kemahiran Belajar
 • TITAS / Pengajian Malaysia (Pelajar Antarabangsa)
 • Prinsip Pengurusan
 • Mikroekonomi
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Perhubungan Etnik / Bahasa Komunikasi 3 (Pelajar Antarabangsa)
 • Prinsip Perakaunan
 • Matematik Perniagaan
 • Makroekonomi
 • Prinsip Pemasaran
 • Keusahawanan Sosial
 • Undang-Undang Perniagaan
 • Prinsip Kewangan
 • Sistem Pengurusan Maklumat
 • Statistik Perniagaan

Tahun 2

 • Pengurusan Acara
 • Perilaku Organisasi
 • Pengurusan Pemasaran
 • Kos dan Perakaunan Pengurusan
 • Dasar Sosial Korporat
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Perniagaan Antarabangsa
 • E-Dagang
 • Pengurusan Kewangan
 • Komunikasi Perniagaan
 • Sains Pengurusan
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaan
 • Undang-Undang Syarikat
 • Major 1
 • Major 2
Tahun 3
 • Pengurusan Pengeluaran dan Operasi
 • Keusahawanan
 • Major 3
 • Major 4
 • Major 5
 • Pengurusan Strategik
 • Elective1
 • Elektif 2
 • Major 6
 • Latihan Industri
*KURSUS-KURSUS ‘MAJOR’

PEMASARAN
 • Perilaku Pengguna
 • Penyelidikan Pemasaran
 • Pengurusan Produk dan Jenama
 • Pengurusan Logistik dan Saluran
 • Pemasaran Perkhidmatan
 • Komunikasi Pemasaran Bersepadu
 • Elektif Bebas (Elektif 1)
 • Elektif Bebas (Elektif 2)
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa
 • Pengurusan Pampasan
 • Latihan dan Pembangunan
 • Undang-Undang Buruh dan Hubungan Perindustrian
 • Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan
 • Seminar dalam Sumber Manusia
 • Elektif Bebas (Elektif 1)
 • Elektif Bebas (Elektif 2)
 KEWANGAN
 • Kewangan Korporat
 • Analisis Pelaburan
 • Rangka Kerja Percukaian
 • Pasaran dan Institusi Kewangan
 • Ekonomi & Kewangan Islam: Teori & Etika
 • Analisis Penyata Kewangan
 • Elektif Bebas (Elektif 1)
 • Elektif Bebas (Elektif 2)
PERNIAGAAN ANTARABANGSA
 • Seminar dalam Strategi Global
 • Pemasaran Antarabangsa
 • Dasar dan Perdagangan Antarabangsa
 • Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa
 • Undang-undang Perniagaan Antarabangsa
 • Kewangan Antarabangsa
 • Bahasa Asing 1 (Elektif 1)
 • Bahasa Asing 2 (Elektif 2)
Prospek Kerjaya
 • Eksekutif Penjualan
 • Eksekutif Pemasaran
 • Eksekutif Pembangunan Produk
 • Analisis Sistem
 • Penganalisis Perniagaan
 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Pegawai Kawalan Kredit
 • Eksekutif Kewangan
 • Eksekutif Perakaunan
 • Pentadbir Am
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia