Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
MOHE/MQA
[R/344/6/0067(MQA/FA0904)01/22]
Program Sarjana Muda Perakaunan adalah program yang memberi tumpuan kepada prinsip perakaunan dan bidang pentadbiran perniagaan yang lain. Struktur program menyediakan pengenalan kepada perakaunan dan pengurusan kewangan, kewangan serta undang-undang perniagaan dan statistik, yang membolehkan pelajar membangunkan kemahiran yang diperlukan oleh sesebuah organisasi.
 
 • Pengecualian akreditasi dari Lembaga Profesional ACCA ( Association of Chartered Certified Accountants ) , CPA (Certified Practising Accountant) Australia dan ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda UNITAR:
 • Lulus MUET Band 2; DAN
 • Lulus STPM dengan Gred C + (GP 2.33) minima dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran dan kredit dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di SPM;  ATAU
 • Lulus STAM dengan gred minimum Jayyid dan kredit dalam Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris di SPM; ATAU
 • Diploma Perakaunan / Matrikulasi / Asasi atau setaraf dengannya; dengan CGPA minima 2.50, dan kredit dalam Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris di SPM;  ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dengan kredit dalam 3 mata pelajaran di tahap SPM termasuk Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris;  ATAU
 • Kelayakan lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia
 • *Nota: Syarat kredit matematik di peringkat SPM untuk calon (ii), (iii) dan (v) boleh dikecualikan, jika kelayakan tersebut mempunyai subjek matematik dan pencapaiannya bersamaan dengan / lebih daripada keperluan kredit subjek di Tahap SPM.
 • Pemohon untuk Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 12 Semester / 3 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • TITAS / Pengajian Malaysia (Pelajar Antarabangsa)
 • Perhubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa)
 • Matematik Perniagaan
 • Amalan Pengurusan dan Perilaku Organisasi
 • ***Kemahiran Pembelajaran
 • Keusahawanan Sosial
 • Undang-Undang Perdagangan
 • Mikroekonomi
 • Perakaunan dan Pelaporan Kewangan 1
 • Komunikasi Perniagaan
 • Percukaian
 • Statistik Perniagaan
 • Pengurusan
 • Perakaunan 1
 • Prinsip Kewangan
 • Perakaunan dan Pelaporan Kewangan 2
Tahun 2
 • Undang-Undang syarikat
 • Makroekonomi
 • Pengurusan Kewangan
 • Perakaunan dan Pelaporan Kewangan 3
 • Audit & Asuransi 1
 • Sistem Maklumat Perakaunan 1
 • Percukaian 2
 • Perakaunan dan Pelaporan Kewangan 4
 • Perakaunan Pengurusan 2
 • Etika, Risiko & Tadbir Urus Korporat
 • Perakaunan dan Pelaporan Kewangan 5
 • Perakaunan dan Sistem Maklumat 2
 • Audit & Asuransi 2
 • Seminar Pengurusan Perakaunan
 • Strategi Perniagaan
Tahun 3
 • Institusi & Pasaran Kewangan
 • Pengurusan Acara
 • Pengurusan Kewangan Lanjutan
 • Laporan Korporat
 • Latihan Industri 1
 • Latihan Industri 2
Tahun 4
 • Latihan Industri 3
 • Kajian Kes Bersepadu
 • Elektif 1
 • Elektif 2
 • Seminar dalam Perakaunan
 • Elektif 3
Prospek Kerjaya
 • Eksekutif Perakaunan
 • Penyelia Gaji
 • Eksekutif Kewangan
 • Eksekutif Audit
 • Eksekutif Perakaunan & Pentadbiran
 • Eksekutif Unit Amanah
 • Pegawai Bank
 • Pegawai Akaun Dibayar
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia