Maklumat Program UNITAR

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
MOHE/MQA
[R/481/6/0155(MQA/FA1697)02/22] |
[R/481/6/0170(MQA/FA1857)02/22]
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) merupakan kursus canggih yang mencerminkan teknologi baharu yang sedang berkembang dalam kajian bidang-bidang seperti pengurusan keselamatan maklumat dan rangkaian komputer. Graduan akan dapat memasuki dalam pasaran kerja yang pesat berkembang dengan kemahiran yang diperlukan untuk kerjaya dalam bidang sistem maklumat perniagaan.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda UNITAR:
 • Lulus STPM dengan Gred C minimum (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dan kredit dalam Matematik dalam SPM; ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi / Pra Universiti atau setaraf dengannya, dengan CGPA minima 2.00 DAN kredit dalam Matematik dalam SPM; ATAU
 • Lulus Diploma dengan PNGK (CGPA) minima 2.50 dan kredit dalam Matematik dalam SPM, boleh didaftarkan tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat;  ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mata pelajaran termasuk Matematik;
 • Calon dengan kredit dalam mata pelajaran pengkomputeran dalam SPM dan STPM atau setarafnya, akan mempunyai kelebihan; ATAU
 • *Nota: Syarat kredit matematik di peringkat SPM untuk calon (ii), (iii) dan (v) boleh dikecualikan, jika kelayakan tersebut terdiri daripada subjek matematik dan pencapaiannya bersamaan dengan / lebih daripada keperluan kredit subjek di Tahap SPM.
 • Pemohon untuk program Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 9 Semester / 3 Tahun

Tahun 1

 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Prinsip dan Teknik Pengaturcaraan
 • Organisasi dan Seni BinaKomputer
 • Etika Komputer dan Undang-Undang Siber
 • Pangkalan data
 • Pengenalan Sistem Maklumat
 • Hubungan Etnik / Bahasa Komunikasi 2 (Int)
 • TITAS / Pengajian Malaysia 3 (Pelajar Antarabangsa)
 • Komunikasi Perniagaan
 • Elektif 1
 • Elektif 4
 • Pengurusan Keselamatan Maklumat
 • Matematik Diskret
 • Komunikasi Data dan Rangkaian Komputer

 

Tahun 2

 • Pemikiran Reka Bentuk / Bahasa Kebangsaan A
 • Pengaturcaraan Berorientasikan Objek
 • Analisis dan Reka Bentuk Sistem
 • Pengaturcaraan Internet
 • Prinsip Kecerdasan Buatan
 • Keusahawanan
 • Pengkhususan 1
 • Pengkhususan 2
 • Pengkhususan 3
 • Pengkhususan 4
 • Sistem Pengoperasian
 • Interaksi Komputer Manusia

Tahun 3

 • Pengurusan Acara
 • Projek Minor
 • Pengkhususan 5
 • Pengkhususan 6
 • Pengkhususan 7
 • Projek Major
 • Elektif 2
 • Elektif 3
 • Algoritma dan Struktur Data
 • Latihan Industri

Elektif 1,2,3 (Pilih 3)

 • Perniagaan Digital
 • Pengurusan Perkhidmatan
 • Kaedah Kuantitatif
 • Undang-undang Buruh dan Hubungan Industri
 • Pengenalan Psikologi
 • Prinsip Ekonomi
 • Undang-Undang Perniagaan

Elektif 4 (Pilih 1)

 • Prinsip Pengurusan
 • Prinsip Perakaunan
 • Perancangan Kewangan Peribadi
 • Prinsip Pemasaran

Pengkhususan

Keselamatan Komputer dan Rangkaian

 • Penyiasatan Forensik Komputer
 • Penggodaman Beretika
 • Rangkaian Komputer Lanjutan
 • Rangkaian Tanpa Wayar Mudah Alih
 • Pentadbiran dan Pengkomputeran Awan
 • Kriptografi dan Keselamatan Rangkaian
 • Keselamatan Jaringan dan Aplikasi

Analisis Data

 • Kepintaran Perniagaan
 • Matematik Gunaan untuk Analisis Data
 • Pengaturcaraan untuk Analisis Data
 • Kaedah Penyelidikan untuk Analisis Data
 • Prinsip Pembelajaran Mesin
 • Analisis Data Raya
 • Analisis Perniagaan

Kejuruteraan Perisian

 • Kejuruteraan Keperluan Perisian
 • Kejuruteraan Perisian Berorientasi Objek
 • Kualiti dan Metrik Perisian
 • Pengurusan Projek Perisian
 • Pengujian dan Penyelenggaraan Perisian
 • Kejuruteraan Jaringan
 • Reka Bentuk dan Seni Bina Perisian
Prospek Kerjaya
 • Pembangun Perisian / Web
 • Sistem Analisis
 • Jurutera Data
 • Penganalisis Data
 • Pegawai Perisikan Komputer
 • Jaringan Komputer / Jurutera Awan
 • Penyiasat Forensik Digital
 • Pegawai / Juruaudit Pematuhan Keselamatan Siber
 • Perunding Keselamatan Siber
 • Pentadbir Sistem
 • Pentadbir Pangkalan Data
 • Perunding IT
PELAJAR TEMPATAN

Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Ijazah Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:
 • Pelajar yang mencapai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Sila rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM / SPMV dikehendaki mengambil Program Peningkatan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar untuk kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan HOD Language and General Studies.)
 • Pelajar dari institusi yang berbeza dikehendaki memohon pengecualian jika mereka belajar kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan melampirkan sukatan pelajaran yang telah mereka ambil dalam institusi sebelum ini.)
SPM MUET PENEMPATAN
B+ (3B) BAND 3 BAHASA INGGERIS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 BAHASA INGGERIS 2
C (6C) BAND 1 BAHASA INGGERIS 1
7D, 8E, 9G - Program Peningkatan Bahasa Inggeris
Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia