Maklumat Program UNITAR

Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
MOHE/MQA
[R/762/7/0028(MQA/FA1749)04/22]
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) adalah kursus yang sangat ideal untuk mereka yang ingin melanjutkan kerjaya mengajar mereka ke arah bimbingan dan kaunseling. Teknik kaunseling dan penilaian lanjutan serta kaunseling silang budaya adalah beberapa subjek yang berguna bukan sahaja untuk kaunselor bimbingan tetapi untuk mereka yang bekerja di sektor sumber manusia.
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Sarjana di UNITAR:
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) / Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Pendidikan dengan PNGK (CGPA) minimum 2.50 dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia;   ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) DAN Diploma Pendidikan / Sijil Pendidikan / Diploma Pengajaran dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia;  ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia DAN mesti mempunyai 1 ATAU 2 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dengan PNGK (CGPA) kurang daripada 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman bekerja selama lima (5) tahun dalam bidang berkaitan. ATAU
 • Pemohon untuk program Sarjana (Tahap 7, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia yang berumur lebih daripada 30 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 4 Semester / 1 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • Kaedah Penyelidikan Kuantitatif dalam Pendidikan/ Kaedah Penyelidikan Kualitatif dalam Pendidikan
 • Teori Lanjutan Kaunseling
 • Psikopatologi
 • Kaunseling Silang Budaya
 • Kaunseling Individu Lanjutan
 • Pembangunan Kerjaya Sepanjang Hayat
 • Ujian dan Pengukuran Psikologi
 • Teknik Penilai dalam Bimbingan dan Kaunseling
 • Etika Profesional dalam Bimbingan dan Kaunseling
 • Dinamik dan Amalan Kumpulan

Tahun 2

 • Kaunseling Kerjaya Terperinci
 • Praktikum Kaunseling
 • Projek Penyelidikan
 • Latihan Industri dalam Bimbingan dan Kaunseling
Prospek Kerjaya
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia