Maklumat Program UNITAR

Sarjana Pendidikan (Kepimpinan Pendidikan & Pengurusan)
MOHE/MQA
[R/142/7/0009(MQA/FA1751)04/22] |
[R-DL/142/7/0007(MQA/FA1877)04/22]
Sarjana Pendidikan (Kepimpinan Pendidikan & Pengurusan) membantu pelajar memperolehi asas yang kukuh dalam teori pendidikan dan penyelidikan yang boleh diaplikasikan semasa menyediakan kertas projek pada akhir kursus. Struktur kursus adalah sesuai untuk mereka yang ingin mengembangkan pengetahuan dan kemahiran khusus dalam kepimpinan pendidikan, penyelidikan dan bidang lain yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan.
 
 • Pilihan untuk mendapatkan kelayakan pengajaran PGDE setelah bergraduat (MEd)
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Sarjana di UNITAR:
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) / Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam Pendidikan dengan PNGK (CGPA) minimum 2.50 dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia atau badan profesional;   ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dengan PNGK (CGPA) minimum 2.50 DAN Diploma Pendidikan / Sijil Pendidikan / Diploma Pengajaran dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia atau badan profesional;  ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dengan sekurang-kurangnya PNGK(CGPA) 2.50 DAN Diploma Pendidikan / Sijil Pendidikan / Diploma Pengajaran dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan atau badan profesional Malaysia DAN mesti mempunyai pengalaman bekerja selama 1 tahun dalam bidang berkaitan;  ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dengan PNGK (CGPA) kurang daripada 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman bekerja selama lima (5) tahun dalam bidang berkaitan;
 • Pemohon dalam program Sarjana (Tahap 7, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia yang berumur lebih daripada 30 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 4 Semester / 1 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • Asas Pendidikan
 • Psikologi Pembelajaran dan Arahan
 • Teknologi Pendidikan
 • Kaedah Penyelidikan Kuantitatif dalam Pendidikan
 • Kurikulum dan Arahan Subjek (mata pelajaran berasaskan Sains ) ATAU
 • Kurikulum dan Arahan Subjek (mata pelajaran berasaskan Sains Sosial)
 • Penilaian dalam Pendidikan
 • Pengurusan Disiplin Sekolah
 • Kepimpinan Pendidikan dan Pengurusan
 • Kepimpinan Kurikulum dan Pengajaran
 • Keberkesanan dan Peningkatan Sekolah
 • Pengurusan dan Kawalan Kewangan Sekolah
 • Kaedah Penyelidikan Kualitatif dalam Pendidikan

Tahun 2

 • Pendidikan dan Undang-Undang
 • Kertas Projek
Prospek Kerjaya
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia