Maklumat Program UNITAR

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)
MOHE/MQA
[R-DL/143/7/0027(MQA/FA1873)04/22]
Program Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) memberi peluang kepada pelajar untuk menyelidik dengan lebih lanjut apa yang diperlukan untuk berjaya membimbing dan mengajar kanak-kanak. Pelajar menganalisis dan melakukan penyelidikan kualitatif sebagai sebahagian daripada kursus, belajar menentukan faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial dan intelektual kanak-kanak pada tahun-tahun awal mereka.
 • Pilihan untuk mendapatkan kelayakan pengajaran Program Pascasiswazah Pendidikan (PGDE) setelah bergraduat Sarjana Pendidikan (MEd)
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Sarjana di UNITAR:
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak (Kepujian) dengan PNGK (CGPA) minimum 2.50;  ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam program berkaitan dengan PNGK (CGPA) minimum 2.50 seperti yang diterima oleh Senat Universiti DAN mesti mempunyai tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak;  ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dengan sekurang-kurangnya PNGK (CGPA) 2.50 seperti yang diterima oleh Senat Universiti dan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak / mestilah mempunyai empat (4) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan PNGK (CGPA) di bawah 2.50 boleh diterima tertakluk kepada lima (5) tahun pengalaman bekerja bidang pendidikan awal kanak-kanak dan penilaian dalaman yang tegar;   ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Pemohon dalam program Sarjana (Tahap 7, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia yang berumur lebih daripada 30 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 4 Semester / 1 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • Asas Pendidikan
 • Psikologi Pembelajaran dan Arahan
 • Kurikulum dan Arahan
 • Kaedah Penyelidikan Kuantitatif dalam Pendidikan
 • Teknologi Pendidikan
 • Penilaian dalam Pendidikan
 • Kaedah Penyelidikan Kualitatif dalam Pendidikan
 • Dasar dan Program dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Teori dan Amalan Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Analisis dan Reka Bentuk Kurikulum untuk Kanak-Kanak
 • Kanak-Kanak dalam Situasi Multikultur
 • Pengubahsuaian Bahan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak
Tahun 2
 • Penilaian Kanak-kanak
 • Kertas Projek
Prospek Kerjaya
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia