Maklumat Program UNITAR

Sarjana Pentadbiran Perniagaan
MOHE/MQA
[R/340/7/0129(MQA/FA1867)02/22] |
[R-DL/340/7/0128(MQA/FA1867)02/22]
Sarjana Pentadbiran Perniagaan melengkapkan pemegang ijazah hari ini dengan kemahiran pengetahuan dan kepimpinan yang diperlukan dalam peranan pengurusan yang lebih tinggi. Subjek yang meliputi topik seperti kecerdasan kompetitif diimbangi dengan subjek etika korporat, dan memberikan graduan keupayaan untuk melibatkan diri dalam persekitaran korporat yang mencabar dengan penuh prinsip dan integriti.
Syarat Kemasukan
Struktur Kursus
Prospek kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke Program Sarjana di UNITAR:
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, KKM) dengan minimum PNGK 2.50 atau setaraf yang diterima oleh Senat Universiti;  ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda Tahap 6, KKM) atau setaraf tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima dengan syarat mempunyai lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
Struktur Kursus

Tempoh

 • 4 Semester / 1 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • Ekonomi untuk Pengurus
 • Perakaunan untuk Membuat Keputusan
 • Pengurusan Organisasi
 • Pengurusan Teknologi Maklumat Strategik
 • Pengurusan Pemasaran
 • Tadbir Urus Korporat, Etika dan Nilai
 • Pengurusan dan Strategi Operasi
 • Pengurusan Kewangan
 • Kaedah Kajian
 • Elektif 1
 • Elektif 2
 • Elektif 3

Tahun 2

 • Perisikan Kompetitif dan Strategi Perniagaan Asia
 • Kertas Projek
*KURSUS-KURSUS ELEKTIF

PENGURUSAN

 • Strategi Modal Insan
 • Pembangunan Organisasi dan Pengurusan Perubahan
 • Kepimpinan Visionari
 • Komunikasi Strategik
KEWANGAN
 • Kes-kes Strategi Kewangan Asia
 • Pengurusan Portfolio
 • Strategi Kewangan Korporat

PEMASARAN

 • Perilaku Pengguna dan Perisikan Pasaran
 • Komunikasi Pemasaran dan Strategi Penjenamaan
 • Strategi Perniagaan dan Pemasaran Antarabangsa
Prospek kerjaya
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Maklumat Yuran
Ketahui lebih lanjut mengenai yuran anda sepanjang tempoh pengajian anda di UNITAR.
Kampus Induk UNITAR International University
UNITAR 3-01A,
Aras 2, Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya,
47301, Petaling Jaya.
Selangor Darul Ehsan. Malaysia.