Maklumat Program UNITAR

Sarjana Teknologi Maklumat
MOHE/MQA
[R/481/7/0158(MQA/FA1699)01/22]|[N-DL/482/7/0166(MQA/PA13958)11/25]
Program Sarjana Teknologi Maklumat menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk merekabentuk, membangun dan menyelenggara sistem menggunakan teknologi dan metodologi yang canggih. Pelajar dapat mengetahui tentang bidang ini dengan lebih mendalam seperti rangkaian komputer, pembangunan perisian dan pengaturcaraan multimedia yang kesemuanya antara kebolehan yang diperlukan oleh para majikan dalam bidang ini.
 • Kandungan Microsoft dan makmal "cloud-based" dalam kurikulum
 • Pelajar memperoleh lencana dan sijil yang disahkan oleh blockchain untuk modul pada sijil akademik
 • Tempoh pengajian lebih pendek (1-Tahun Sepenuh Masa)
 • Kurikulum baru untuk IR4.0
  − Data Sains
  − Keselamatan Siber
  − Pembelajaran Mesin (Machine Learning)
Syarat Kemasukan
Prospek Kerjaya
Syarat Kemasukan
Anda mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk dipertimbangkan bagi kemasukan Program Sarjana di UNITAR:
 • Ijazah Sarjana Muda atau bersamaan dengan PNGK (CGPA) minima 2.75; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengan CGPA di bawah 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman kerja minimum lima (5) tahun dalam bidang yang berkaitan.
 • Pemohon untuk program Sarjana (Tahap 7, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia yang berumur lebih daripada 30 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.
Struktur Kursus

Struktur Kursus & Tempoh Pengajian

 • 3 Semester / 1 Tahun

Tahun 1

 • Reka Bentuk dan Pembangunan Perisian
 • Rangkaian Komputer
 • Kaedah Kajian
 • Seni Bina dan Pengurusan Keselamatan Maklumat
 • Pengaturcaraan Analisis Data Raya
 • Proses dan Pengurusan Perisian
 • Analisis untuk Pembuatan Keputusan
 • Undang-Undang dan Etika Siber
 • Kertas Projek
 • Elektif 1
 • Elektif 2

ELEKTIF

Keselamatan Siber

 • Kriptografi dan Keselamatan Internet
 • Forensik dan Penyiasatan Komputer

Teknologi Jaringan

 • Internet dan Teknologi Jaringan
 • Sistem dan Strategi E-Dagang

Sains Data

 • Pembelajaran Mesin
 • Sistem Kepintaran Perniagaan
Prospek Kerjaya
 • Pegawai Transformasi Digital
 • Pengurus Teknologi Maklumat
 • Perunding Teknologi Maklumat
 • Perunding Keselamatan Siber
 • Eksekutif peringkat C dalam Teknologi Maklumat (CTO / CIO / CISO)
 • Penyelidik di institusi awam atau swasta dalam pelbagai bidang Teknologi Maklumat
 • Ahli akademik di institusi pengajian tinggi
PELAJAR TEMPATAN

Keperluan Kemahiran Bahasa Inggeris untuk pelajar Malaysia di UNITAR International University adalah seperti berikut:

Untuk Program PhD:

 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Lulus Ijazah Sarjana daripada institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium arahan serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.
Untuk Sarjana Pendidikan TESL:
 • Mendapat minimum kredit Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
 • Mendapat skor minimum Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET), ATAU,
 • Lulus penilaian dalaman yang ditetapkan oleh Universiti, dengan skor minimum C.

Nota:

Penilaian Dalaman: Ujian lisan dalam bentuk temuduga, yang akan dijalankan oleh panel penemuduga yang terdiri daripada dua orang ahli dari setiap Fakulti dan seorang wakil daripada jabatan Bahasa Inggeris atau mana-mana jabatan berkaitan.

Sila nyatakan pertanyaan anda di sini
Kampus Induk UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia