UNITAR International University Pascasiswa

Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PGDE) direka khas untuk mereka yang telah menamatkan pendidikan tinggi dan bercita-cita menjadi seorang profesional di institusi pendidikan awal kanak-kanak, sekolah rendah & menengah. PGDE mempersiapkan para pendidik baru dan juga yang berpengalaman untuk menjadi inspirasi pendidik yang lain dalam kebolehan untuk mengatasi cabaran dalam persekitaran pendidikan.