UNITAR International University Siswazah

Program Asasi dalam Pengurusan direkabentuk untuk memberi pelajar pemahaman yang komprehensif mengenai aspek pengurusan dari segi teori dan aplikasi. Program ini menawarkan pelajar ilmu asas dalam bidang pengurusan, termasuk pengenalan subjek psikologi, pembangunan manusia, undang-undang dan masyarakat, dan sejarah tamadun manusia.