UNITAR PTPTN Kalkulator P

Pilihan Kursus Pengajian
Lokasi
Diploma
Diploma Pengajian Komunikasi
Diploma Pengajian Komunikasi
Min: 2 Tahun 4 Bulan
YURAN PENGAJIAN
RM21,000
*Hanya anggaran setelah menolak pinjaman PTPTN untuk penerima BRIM, dan tertakluk kepada perubahan tanpa diberi notis. (Sah untuk Yuran Pengajian sahaja)