UNITAR PTPTN Kalkulator P

Pilihan Kursus Pengajian
Lokasi
Diploma
Diploma Pengurusan Pelancongan
Diploma Pengurusan Pelancongan
9 Semester / 3 Tahun
YURAN PENGAJIAN
RM24,000
*Hanya anggaran setelah menolak pinjaman PTPTN untuk penerima BRIM, dan tertakluk kepada perubahan tanpa diberi notis. (Sah untuk Yuran Pengajian sahaja)