UNITAR PTPTN Kalkulator P

Pilihan Kursus Pengajian
Lokasi
Diploma
Diploma Teknologi Maklumat
Diploma Teknologi Maklumat
7 Semester / 2 + 1/2 Tahun
YURAN PENGAJIAN
RM22,000
*Hanya anggaran setelah menolak pinjaman PTPTN untuk penerima BRIM, dan tertakluk kepada perubahan tanpa diberi notis. (Sah untuk Yuran Pengajian sahaja)