UNITAR PTPTN Kalkulator P

Pilihan Kursus Pengajian
Lokasi
Sarjana
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
4 Semester / 1 + 1/2 Tahun
YURAN PENGAJIAN
RM
*Hanya anggaran setelah menolak pinjaman PTPTN untuk penerima BRIM, dan tertakluk kepada perubahan tanpa diberi notis. (Sah untuk Yuran Pengajian sahaja)