UNITAR PTPTN Kalkulator P

Pilihan Kursus Pengajian
Lokasi
Sarjana
Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Sarjana Pentadbiran Perniagaan
3 – 6 Semester / 1 – 2 Tahun
YURAN PENGAJIAN
RM
*Hanya anggaran setelah menolak pinjaman PTPTN untuk penerima BRIM, dan tertakluk kepada perubahan tanpa diberi notis. (Sah untuk Yuran Pengajian sahaja)