UNITAR International University Siswazah Sarjana Muda

Program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris (Kepujian) adalah program yang membantu para pelajar untuk membentangkan lapisan fungsi linguistik Bahasa Inggeris. Kursus ini merangkumi kesusasteraan, penulisan dan sejarah sebagai sebahagian daripada pendekatannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kuasa dan kesan bahasa yang ada dalam pelbagai tetapan sosial dan profesional.
Program Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (Kepujian) adalah kursus di mana pelajar belajar membaca dan memahami jiwa manusia dan teknik kaunseling yang berbeza yang boleh digunakan. Pelajar memperoleh kemahiran dalam membimbing, memberi kaunseling dan membantu orang lain untuk meningkatkan pemahaman diri untuk mencapai kesihatan mental yang lebih baik.
Sarjana Muda Kewangan (Kewangan Islamik) (Kepujian) akan memperkenalkan pelajar kepada sifat hukum Islam kerana ia berkaitan dengan kewangan dan ekonomi. Pelajar akan mendapat gambaran tentang perbezaan asas antara perbankan konvensional dan perbankan Islamik, perancangan pelaburan dan bidang kewangan lain yang memainkan peranan penting dalam dunia kewangan Islam hari ini.
Progam Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) adalah bidang pengajian yang menarik yang merangkumi beberapa disiplin. Pelajar dapat mendalami pemahaman tentang pelbagai bentuk komunikasi, termasuk komunikasi interpersonal, interkultur dan perniagaan, bersama-sama dengan pelbagai teknologi yang mana maklumat dikomunikasikan.
Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) menawarkan ilmu yang luas dalam pelbagai topik bidang pendidikan. Pelajar akan mempelajari kemahiran komunikasi dan pemikiran kritikal serta pengurusan dan kepimpinan dalam pendidikan. Hari ini, pendidik adalah salah satu kumpulan profesional yang paling bernilai, menjadikan kursus ini amat penting untuk pendidik masa depan.
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) (Kepujian) adalah kursus yang bertujuan untuk menyediakan kemahiran yang diperlukan untuk melibatkan kanak-kanak dengan cara kreatif termasuk melalui komunikasi dan bermain.
Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) memperkenalkan pelajar kepada pengetahuan luas yang diperlukan oleh pengurus perniagaan masa depan. Prinsip-prinsip pemasaran, perakaunan dan bidang-bidang lain seperti pengurusan sumber manusia dan perhubungan silang budaya adalah antara beberapa bidang yang dapat diterapkan graduan semasa menjayakan jawatan pengurusan nanti.
Ijazah Pengurusan Hospitaliti (Kepujian) menyediakan pelajar untuk pelbagai kerjaya dalam industri hospitaliti melalui kursus pelbagai disiplinnya yang merangkumi pengurusan hotel sehingga perancangan dan pengurusan acara. Graduan akan didedahkan kepada aspek teori dan praktikal hospitaliti termasuk komunikasi, pengurusan perkhidmatan dan perancangan.
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) adalah ijazah perniagaan yang luas yang memberi peluang kepada para pelajar untuk memperolehi pemahaman yang komprehensif mengenai pengurusan dan amalan profesional. Lingkungan bidang subjek yang terdiri daripada prinsip pengurusan, perakaunan dan pemasaran, memperluaskan pengetahuan dan meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam bidang ini.
Program Sarjana Muda Perakaunan adalah program yang memberi tumpuan kepada prinsip perakaunan dan bidang pentadbiran perniagaan yang lain. Struktur program menyediakan pengenalan kepada perakaunan dan pengurusan kewangan, kewangan serta undang-undang perniagaan dan statistik, yang membolehkan pelajar membangunkan kemahiran yang diperlukan oleh sesebuah organisasi.
Graduan program ini akan disediakan dengan kebolehan untuk mengkoordinasi sumber-sumber tempat kerja dan masyarakat untuk memenuhi keperluan pelanggan. Ia juga membantu graduan untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan tingkah laku yang diperlukan sebagai ahli psikologi.
Ijazah Sarjana Muda Seni Kulinari adalah kajian dalam bidang penyediaan makanan, kaedah memasak dan teknologi yang digunakan dalam pengeluaran makanan. Kursus ini menyediakan pelajar untuk memasuki dan mengurus perniagaan kuliner dalam persekitaran yang semakin kompetitif di peringkat global.
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) merupakan kursus canggih yang mencerminkan teknologi baharu yang sedang berkembang dalam kajian bidang-bidang seperti pengurusan keselamatan maklumat dan rangkaian komputer. Graduan akan dapat memasuki dalam pasaran kerja yang pesat berkembang dengan kemahiran yang diperlukan untuk kerjaya dalam bidang sistem maklumat perniagaan.